ประกาศ !! เนื่องด้วยทางกระทรวงจะทำการปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัย ในวันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม 2559 เวลา 10.00 – 13.00 น. (ตามเวลาในประเทศไทย)
ซึ่งจะทำให้ระบบไม่สามารถใช้งานได้ในเวลาดังกล่าว จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้


   
 
Username :
 
Password :
 
 
 
::: ออกแบบและพัฒนาโดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมบัญชีกลาง :::

เว็บไซต์นี้เหมาะกับการแสดงผลที่มีความละเอียด 1280x1024 pixcel